http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Nie trzeba bÄ™dzie aż księżyca z nieba kraść, żeby siÄ™ prawdÄ… najpiÄ™kniejsza staÅ‚a baśń...”

 Kolejny rok wspóÅ‚pracy z TVP w ramach autorskiego projektu
- iTeatr dla SzkóÅ‚ w SOSW w SokóÅ‚ce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_939/nowy_obraz_1.png,,Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w caÅ‚ej Polsce wszÄ™dzie tam, gdzie dostÄ™p do ich oferty jest ograniczony. […]

W ramach projektu iTeatr spektakl na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiÄ…t tysiÄ™cy uczniów z caÅ‚ego kraju za poÅ›rednictwem kodowanej transmisji internetowej. UdziaÅ‚ wszystkich szkóÅ‚ w projekcie jest przy tym caÅ‚kowicie bezpÅ‚atny.”

9 stycznia 2020 uczniowie OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce oglÄ…dali spektakl, pt.: ,,O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Przedstawienie to wspóÅ‚czesna, peÅ‚na muzyki inscenizacja znanej powieÅ›ci K. MakuszyÅ„skiego o dwóch niegrzecznych i leniwych braciach, którzy swoim zachowaniem zatruwajÄ… życie rodziny i rodzinnej wsi. Jacek i Placek, bo tak nazywajÄ… siÄ™ bliźniacy, spÄ™dzajÄ… caÅ‚e dnie na wygÅ‚upach, leniuchowaniu, dokuczaniu innym.

W przyszÅ‚oÅ›ci nie zamierzajÄ… uczyć siÄ™ ani pracować, wiÄ™c pewnego dnia postanawiajÄ… ukraść zÅ‚oty księżyc, sprzedać go i wieść próżniacze życie. W tym celu ruszajÄ… w peÅ‚nÄ… przygód podróż, która caÅ‚kowicie ich odmienia.

W Å‚ódzkim przedstawieniu wykorzystane zostaÅ‚y rockowe kompozycje zespoÅ‚u Lady Pank tj. ,,Marchewkowe pole” czy ,,Hrabia”. Spektakl zostaÅ‚ przygotowany przez doÅ›wiadczony zespóÅ‚ reżysersko-aktorski Łódzkiego Teatru Lalek ,,Arlekin”.

Kolorowy, dynamiczny i porywajÄ…cy spektakl bardzo podobaÅ‚ siÄ™ uczniom, którzy z ogromnym zaangażowaniem towarzyszyli przygodom niesfornych chÅ‚opców podÅ›piewujÄ…c znane utwory.

Dziękujemy TVP za zabranie naszych podopiecznych w kolejną, baśniową realizację teatralną. Czekamy na kolejne przedstawienia.

W tekÅ›cie wykorzystano materiaÅ‚y pochodzÄ…ce ze strony internetowej TVP – Internetowy Teatr dla SzkóÅ‚.

Opr. MTKuziuta, EJSzymaniuk

Zdjęcia