https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_940/pb040107.jpgW ramach kontynuacji upowszechniania idei czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w nowym roku szkolnym 2019/2020 w internacie SOSW w Sokółce od września już po raz kolejny rozpoczęła się Akcja ph. „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I półrocze, z możliwością kontynuacji działań również w II semestrze. Realizacją zadań w ramach upowszechniania czytelnictwa zajmują się wychowawczynie internatu p. Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajęcia będą dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy.

„Czytanie na dobranoc” jak nazwa wskazuje odbywać się będzie w porze wieczornej, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie będą zachęcani do samodzielnego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej i w miarę możliwości z Biblioteki Publicznej. Starsi wychowankowie, którzy opanowali umiejętność czytania będą zachęcani do samodzielnego czytania swoim młodszym kolegom. Zajęcia czytelnicze stworzą doskonałą inspirację do tworzenia prac plastycznych, które planujemy wykonywać z dziećmi w ramach rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Wychowawcy korzystać będą z księgozbioru Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wieloletnia współpraca z tym partnerem pozwoli również na kontynuacje wystaw prac plastycznych promujących twórczość osób niepełnosprawnych. Będzie to doskonała okazja do prezentacji osiągnięć naszego Ośrodka w środowisku lokalnym.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania wpłyną pozytywnie na osiągnięcie celu jakim jest rozwój zainteresowań i kompetencji czytelniczych naszych wychowanków.

Zdjęcia