https://www.soswsokolka.pl/images/pzu.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/orodek.png

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zawiadamia o rozpoczynającej się rekrutacji podopiecznych na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w Zaździerzu w Ośrodku „Leśny Zakątek”, organizowany w ramach projektu pt. „Kompleksowa rehabilitacja na dwutygodniowym turnusie". Projekt zostanie sfinansowany: ze środków Fundacji PZU, wygranej z wydania specjalnego programu rozrywkowego „Jaka to melodia?” TVP 1 i pozyskanych środków na Karnawałowym Balu Charytatywnym w 2019r.

Pobyt podopiecznego jest bezpłatny, opiekun osoby niepełnosprawnej jest zobowiązany do uiszczenia należności za pobyt w wysokości - 1200 zł. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w turnusie mają podopieczni stowarzyszenia objęci zajęciami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Serdecznie zapraszamy

Beata Tur