Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych. Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.