http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_948/a_t2.jpg(Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Powiat Sokólski, realizowanego we współpracy Powiatu Sokólskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce).

Wychowawczynie z Przedszkola Specjalnego w Sokółce – Agata Gieniusz, Beata Majer-Szałkiewicz i Julita Nelke uczestniczyły w specjalistycznym szkoleniu z zakresu pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Trening zastępowania agresji”. Było ono realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Powiat Sokólski, realizowanego we współpracy Powiatu Sokólskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Prowadząca w ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawiła zagadnienia treningu zastępowania agresji jako metody służącej wspomaganiu rozwoju, skierowanej do dzieci z diagnozą autyzmu, ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tej metody mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celami takiej formy pracy z dziećmi są:

-trening umiejętności społecznych,

-trening umiejętności komunikacyjnych,

-trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

-umiejętność współpracy w grupie,

-metody radzenia sobie z emocjami,

-praca nad przestrzeganiem zasad,

-uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,

-odreagowanie napięć emocjonalnych,

-kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Wszystkie części składowe treningu zastępowania agresji, jako metoda pracy, mogą służyć rozwijaniu kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu wychowanków Przedszkola Specjalnego w Sokółce. Przedstawiona na szkoleniu forma terapii i zdobyta wiedza merytoryczna będzie praktycznie  wykorzystywana w codziennej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Zdjecia

Agata Gieniusz