http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że na facebooku utworzyliśmy wydarzenie

Aukcja charytatywna na rzecz podopiecznych

Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i wsparcia podopiecznych!


Regulamin