http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_950/7_t2.jpgWychowankowie SOSW z klas IV-VIII dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci pani Anny Tokarzewskiej wybrali siÄ™ razem z uczniami SzkoÅ‚y Podstawowej nr 3 do BiaÅ‚egostoku do kina Forum  na musical „Bogowie i Herosi”. Wielu uczestników po raz pierwszy miaÅ‚a okazjÄ™ poznać lekturÄ™ szkolnÄ… prezentowanÄ… przez aktorów teatralnych w spektaklu na żywo. Musical wywarÅ‚ wielki wrażenie, szczególnie muzyka, piÄ™kne stroje i interesujÄ…ca tematyka. Widownia kina byÅ‚a zapeÅ‚niona po brzegi, a mÅ‚odzież bawiÅ‚a siÄ™ Å›wietnie. Wyjazd do BiaÅ‚egostoku byÅ‚ również okazjÄ… do dokonania samodzielnych zakupów w Galerii BiaÅ‚ej. Wychowankowie mieli tez możliwość zapoznania siÄ™ z modowymi trendami wiosennych kolekcji prezentowanych na sklepowych wystawach. Podróż autokarem byÅ‚a dodatkowym atutem wyjazdu , rozmowy i wspólne Å›piewanie piosenek  zintegrowaÅ‚y uczniów obu szkóÅ‚. DziÄ™kujemy.

Zdjęcia

Lila Zajkowska