http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_951/dsc_4180_copy_t2.jpg27.02.2020 w naszym Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym o godzinie 15.00 odbyÅ‚ siÄ™ apel poÅ›wiÄ™cony Narodowemu Dniu PamiÄ™ci Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych. Å»oÅ‚nierze WyklÄ™ci nazywani też czasami Å»oÅ‚nierzami NiezÅ‚omnym byli żoÅ‚nierzami polskiego podziemia niepodlegÅ‚oÅ›ciowego, którzy w latach 1944 – 1963, po pokonaniu wojsk niemieckich przez ArmiÄ™ SowieckÄ… nie zÅ‚ożyli broni i nadal walczyli o wolność, tym razem z okupantem sowieckim i wspieranymi przez niego komunistami polskimi.

W trakcie apelu losy Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych zostaÅ‚y omówione na przykÅ‚adzie trzech postaci, którymi byli:

1. GeneraÅ‚ August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil”,

2. Rotmistrz Witold Pilecki,

3. Danuta Siedzikówna, pseudonim „Inka”

Zdjęcia

Sylwester Pakuła