http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_952/c_t2.jpgDnia 26 lutego nasi harcerze: Mirek, Agnieszka, Sandra, Sylwia i Asia z Drużyny Harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” pod opieką druhny Moniki Mróz odwiedzili groby „Żołnierzy Wyklętych” na sokólskim cmentarzu. Delegacja harcerska w imieniu całej społeczności SOSW posprzątała groby i zapaliła znicze. W ten sposób chcieliśmy uczcić pamięć żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Zdjęcia