http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_952/c_t2.jpgDnia 26 lutego nasi harcerze: Mirek, Agnieszka, Sandra, Sylwia i Asia z Drużyny Harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” pod opiekÄ… druhny Moniki Mróz odwiedzili groby „Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych” na sokólskim cmentarzu. Delegacja harcerska w imieniu caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci SOSW posprzÄ…taÅ‚a groby i zapaliÅ‚a znicze. W ten sposób chcieliÅ›my uczcić pamięć żoÅ‚nierzy polskiego podziemia niepodlegÅ‚oÅ›ciowego.

Zdjęcia