http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_954/1_t2.jpg„Starajcie siÄ™ zostawić ten Å›wiat choć

trochÄ™ lepszym, niż go zastaliÅ›cie”

W dniach 28-29.02.2020r odbyÅ‚a siÄ™ pierwsza zbiórka instruktorów i harcerzy „Nieprzetartego Szlaku” w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce. Zbiórka zostaÅ‚a zorganizowana z okazji dnia urodzin Roberta Baden Powella, który jest obchodzony na caÅ‚ym Å›wiecie jako DzieÅ„ MyÅ›li Braterskiej. Organizatorkami tego przedsiÄ™wziÄ™cia dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci pani Dyrektor Elżbiety Szomko byÅ‚y: dh Monika Mróz i dh Marta Kulmaczewska. GÅ‚ównymi gośćmi byli przedstawiciele Referatu Nieprzetartego Szlaku: hm Krzysztof Broda i hm Jolanta Lenkiewicz-Broda, a także przedstawicielka ChorÄ…gwi BiaÅ‚ostockiej i Komendy Hufca SokóÅ‚ka z komendantem na czele.

W zlocie uczestniczyÅ‚y min. 2 drużyny z BiaÅ‚egostoku: DH NS ZPS – W i 144 BDH NS „LeÅ›ne bractwo”, 9 WDH NS „Tropiciele” z Bielska Podlaskiego, 8 DH NS „7 milowe buty” ZZS z Siemiatycz, a także DH „Nieprzetarty Szlak” z SokóÅ‚ki. Spotkanie rozpoczęło siÄ™ ogniskiem obrzÄ™dowym, W trakcie którego wysÅ‚uchaliÅ›my gawÄ™dy o Dniu MyÅ›li Braterskiej i Robercie Baden Powellu. Uczestnicy miÅ‚o spÄ™dzili czas przy wspólnych Å›piewankach i plÄ…sach przy dźwiÄ™ku gitary. Po ognisku odbyÅ‚a siÄ™ integracyjna zabawa pt. „Poznajmy siÄ™”. Harcerze obejrzeli też film pt. „Czarne stopy”.

NastÄ™pny dzieÅ„ harcerze rozpoczÄ™li od wykonywania kartek do przyjacióÅ‚ i tortu z okazji urodzin Roberta Baden Powella, zaÅ‚ożyciela skautingu oraz harcerstwa. NastÄ™pnie odbyÅ‚a siÄ™ gra terenowa z udziaÅ‚em harcerzy – wolontariuszy z Hufca SokóÅ‚ka. ZwiÄ™czeniem wszystkich dziaÅ‚aÅ„ byÅ‚ apel koÅ„czÄ…cy zlot. Drużyny otrzymaÅ‚y dyplomy i upominki.  

Zdjęcia

Organizatorzy:

Monika Mróz, Marta Kulmaczewska