http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyplom za udział w festiwalu

12.10.2012r. w SOSW w Suwałkach odbył się kolejny XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka 2012”, w którym uczestniczył zespół wokalny „Panowie Incognito” z naszej placówki w składzie: M. Gonczaruk, K. Możejko, R. Grynczel, P. Murawski.

Wychowankowie przebrani w żeglarskie stroje zaprezentowali piosenkę „Przechyły”. Nagrodą za występ był dyplom „Złotej Nutki” oraz drobne upominki dla każdego uczestnika.

Do występu uczniów przygotowały panie: Z. Biernacka i K. Dylewska.