http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyplom za udział w festiwalu

12.10.2012r. w SOSW w SuwaÅ‚kach odbyÅ‚ siÄ™ kolejny XVII Festiwal Piosenki DzieciÄ™cej „ZÅ‚ota Nutka 2012”, w którym uczestniczyÅ‚ zespóÅ‚ wokalny „Panowie Incognito” z naszej placówki w skÅ‚adzie: M. Gonczaruk, K. Możejko, R. Grynczel, P. Murawski.

Wychowankowie przebrani w żeglarskie stroje zaprezentowali piosenkÄ™ „PrzechyÅ‚y”. NagrodÄ… za wystÄ™p byÅ‚ dyplom „ZÅ‚otej Nutki” oraz drobne upominki dla każdego uczestnika.

Do wystÄ™pu uczniów przygotowaÅ‚y panie: Z. Biernacka i K. Dylewska.