https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_955/img_20200228_121834_resized_20200303_060359126_t2.jpgW dniu 28.02.2020r. o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów naszego Ośrodka. Pani dyrektor Elżbieta Szomko powitała przybyłych gości i przekazała informacje dotyczące placówki:

1) Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty w sprawie epidemii koronawirusa na świecie od poniedziałku (2 marca) pielęgniarka szkolna każdego dnia będzie mierzyła temperaturę u dzieci. Uczniowie chorzy będą odsyłani do domów.

2) Na kolejnym spotkaniu Grupy Wsparcia Dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych (4.03.2020r.) gościć będzie p.Dorota Polewko, zaangażowana w utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla tych dzieci niepełnosprawnych, które po zakończonym pobycie w naszej placówce nie mogą liczyć na dalszą opiekę w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ani w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Opiece Społecznej w Sokółce. Pani dyrektor  zaprosiła do udziału w spotkaniu zainteresowanych rodziców.

Następnie odbyło się szkolenie dla rodziców naszych wychowanków nt. „Jak ustrzec dzieci przed uzależnieniem…”, które poprowadziła pedagog Elżbieta Januszko-Szymaniuk. Pedagog szeroko omówiła czynniki ryzyka wystąpienia uzależnienia oraz czynniki chroniące. Szczególnie podkreśliła rolę najważniejszych czynników chroniących, jakimi są: więź miedzy rodzicami a dziećmi oraz rozwój ich zainteresowań (nauką, sportem, hobby). Rodzice mogli również wypełnić ankietę, aby przekonać się w jakiej grupie ryzyka znajduje się ich rodzina. Rodziców zaciekawiła poruszana tematyka, chętnie zabierali głosy w dyskusji, dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

W drugiej części zebrania rodzice spotkali się z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami pracującymi z ich dziećmi. Dokonano oceny efektywności zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Ta część spotkania miała charakter indywidualny.

Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk