http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_957/88118490_219088442813020_8845963742907727872_n_t2.jpg„...z okrutnych wspomnień, strzępów pamięci,

Z kolan powstają Żołnierze Wyklęci…”

 Rzeczypospolitej poprzysięgali” M. Drozdowski

            SOSW w Sokółce dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Jednym z nurtów takich działań jest kształtowanie postaw patriotycznych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca stał się okazją do szerszenia wiedzy o historii Polski a szereg przedsięwzięć poświęconych bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego był formą ich upamiętnienia.

            Przykładem działań o tej tematyce były zajęcia ph „Pamięć Żołnierzom Wyklętym”. Warsztaty rozpoczęło odsłuchanie piosenki zespołu Contra Mundum pt „Już dopala się ogień biwaku”, która zasygnalizowała temat spotkania. Po wyjaśnieniu słów kluczowych i odniesieniach do doświadczeń uczestników została odegrana scenka pt. „Atak na więzienie w Kielcach”, w której uczniowie wcielili się w przedstawicieli żołnierzy podziemia, komunistów oraz polskich więźniów. Akcja zakończyła się sukcesem, więźniowie zostali uwolnieni, udało się im również przekazać zaszyfrowane informacje o kilku znanych Żołnierzach Wyklętych. Uczniowie pracując w swoich zespołach klasowych mieli za zadanie ułożyć puzzle ze zdjęć. Poprawne wykonanie dało wskazówkę do kolejnego wyzwania. Były nim labirynty z ukrytymi pseudonimami żołnierzy polskiego podziemia w grupie uczniów szkoły podstawowej oraz pełnymi imionami i nazwiskami w grupie uczniów szkoły PdP. Ilość liter otrzymanych wyrazów wskazała numery kodów QR, w których zostały ukryte odpowiednio- pseudonimy lub nazwiska bohaterów. W dalszej kolejności uczniowie mieli za zadanie odszukać koperty z hasłami rozszyfrowanymi dzięki skanowaniu kodów QR. Zawierały one krótką notkę biograficzną i ciekawostki z życia Żołnierza Wyklętego- bohatera danej grupy. Po wykonaniu szeregu łamigłówek wyłoniły się sylwetki Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny, Józefa Franczaka, Zygmunta Szendzielarza.

            Drugą część spotkania rozpoczęło wykonanie karty pracy- zakodowanego wilka wg instrukcji. Po prawidłowym odgadnięciu hasła zebrani wysłuchali piosenki „Ślady wilczych kłów” w wykonaniu Jakuba Opalińskiego oraz wiersza Z. Herberta „Wilki”. Oba utwory posłużyły do wyjaśnienia uczniom popularnego określenia Żołnierzy Wyklętych -Wilków. Ostatnim zadaniem było zaznaczenie na mapie Polski obszarów działalności żołnierzy polskiego podziemia oraz zakodowanie trasy przejazdu dla żołnierzy-Ozobotów. Aby jeszcze bardziej zadziałać na wyobraźnię uczniów w świetlicy szkolnej pojawił się wilk w animacji 3D serwisu Google.

            Warsztaty o Żołnierzach Wyklętych zostały zorganizowane również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Spotkanie rozpoczęło Koło fortuny online  z pytaniami dotyczącymi szerokiemu pojęciu Polska. Poprawnie rozwiązane zagadki dały możliwość odkrywania kolejnych liter i odgadnięcia hasła przewodniego zajęć. Uczniowie obejrzeli audycję Radosława Kotarskiego Polimaty „Żołnierze Wyklęci”, dzięki której poszerzyli swoją wiedzę na ten temat. Następnie młodzież rozwiązała kilka łamigłówek, między innymi labirynt, wykreślankę oraz korzystając z dobrodziejstw internetu szukała zdjęć, uzupełniała listy gończe za żołnierzem- bohaterem swojej grupy a następnie prezentowała wyniki kolegom i koleżankom. Na pamiątkę warsztatów uczestnicy wszystkich spotkań otrzymali naklejki z hasłem Pamięć Wyklętym! przygotowane przez organizatorki.

            Aktywny udział uczniów, ich zaangażowanie i kreatywność  podczas warsztatów patriotycznych „Pamięć Żołnierzom Wyklętym” dowiodły, że do wiedzy można dochodzić różnymi ścieżkami. Założone cele zostały osiągnięte: warsztaty rozbudziły u uczniów ciekawość historią Polski XX wieku. Zajęcia poświęcone Żołnierzom Wyklętym były upamiętnieniem wszystkich bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego.

            Oprócz wspomnianych 3 warsztatów w SOSW odbył się również „Turniej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych” zorganizowany przez p. Dorotę Kozłowską dla uczniów klas I-III SPU i SPL. Wszystkie nazwane przedsięwzięcia odbyły się w dniach 27.02.2020 -5.02.2020 r.

Zdjęcia

Organizatorzy warsztatów patriotycznych: Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko