http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Przedszkole Specjalne w SOSW w SokóÅ‚ce informuje, iż prowadzi

rekrutacjÄ™ dzieci do przedszkola.

Regulamin, kartę zgłoszenia dziecka oraz deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej można pobrać w zakładce Rekrutacja do przedszkola lub tutaj.

Rekrutacja jedynie droga elektronicznÄ….

Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres soswszkola@wp.pl

Beata Majer