http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Przedszkole Specjalne w SOSW w Sokółce informuje, iż prowadzi

rekrutację dzieci do przedszkola.

Regulamin, kartę zgłoszenia dziecka oraz deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej można pobrać w zakładce Rekrutacja do przedszkola lub tutaj.

Rekrutacja jedynie droga elektroniczną.

Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres soswszkola@wp.pl

Beata Majer