https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_960/img_20200227_145909_t2.jpgW dniu 28.02.2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: Beata Boguszewska, Beata Żółtko, Katarzyna Dylewska rozstrzygnęła wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt. ,,Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe''. Organizatorami konkursu były panie: Małgorzata Hołownia-Iwanow i Marta Kulmaczewska. Celem konkursu było: propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, pobudzanie wyobraźni uczniów jak sami mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narażać siebie oraz innych na niebezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego, zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w domu, prezentowanie ciekawych technik plastycznych.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami: collage, pastele, farby, kredki ołówkowe oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Do udziału w konkursie wpłynęło 23 prace uczniów. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę prawidłowe przedstawienie tematu, wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą, samodzielność, zachowany format prac jak również kategorie wiekowe: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia . 

Wyniki konkursu

I. Kategoria Przedszkole

I m.- Michał Szczukiewicz- praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

II m.- Szymon Białochleb- praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

III m.- Oskar Bartulewicz- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Majer

Wyróżnienia: Kacper Boboryko- praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

Jakub Maciaszek- praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Majer

 

II. Kategoria Szkoła Podstawowa

I m.- Luiza Lech - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

II m.- Miłosz Urban - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

III m.- Natalia Kowejsza- praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Hołowni-

Iwanow

Wyróżnienia: Justyna Kraśnicka- praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

Patryk Sewastianowicz- praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Bubieniec

Tomasz Szorc- praca wykonana pod kierunkiem p. Zyty Biernackiej

 

III. Kategoria Szkoła Przysposabiająca do Pracy

I m.- Wiktoria Szamreta- praca wykonana pod kierunkiem p. Magdaleny Słyż

II m.- Ewa Matuszewska- praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Hołowni- Iwanow

III m.- Sylwia Gilewska-praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

 

IV. Kategoria Branżowa Szkoła I Stopnia

I m.- Justyna Kuklicz- praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

II m.- Wiktoria Smarżewska- praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Hołowni- Iwanow

III m.- Patryk Gajewski- praca wykonana pod kierunkiem p. Małgorzaty Hołowni- Iwanow

Wyróżnienie- Paweł Chomicki- praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Bubieniec

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się podczas apelu szkolnego w dniu 06.03.2020r. Zdjęcia

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

Małgorzata Hołownia-Iwanow

Marta Kulmaczewska