http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą organizacji zdalnego nauczania

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza

Korczaka w Sokółce obowiązującą

od dn. 26.03.2020 do dn. 01.04.2020

Załącznik