Prosimy o zapoznanie się z Procedurą organizacji zdalnego nauczania

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza

Korczaka w Sokółce obowiązującą

od dn. 26.03.2020 do dn. 01.04.2020

Załącznik