http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_961/91268833_641892726604245_4324564671550980096_n.jpgW związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele SOSW prowadzili działania w celu zorganizowania zdalnego nauczania w wykorzystaniem różnych form przekazu. Wychowawcy klas rozpoznali posiadany dostęp rodziców i uczniów do form przekazu.

Od dnia 25.03.2020 nauczyciele jak i uczniowie realizują tematy wynikające z podstawy programowej. Nauczyciele komunikują się z dziećmi/ rodzicami na bieżąco poprzez wybrany przez rodzica i nauczyciela komunikator będą to: Facebook, strona internetowa szkoły, kontakt telefoniczny, Messenger, e-mail. Dla uczniów nie mających dostępu do Internetu materiały są wysyłane Pocztą Polską.

W SOSW prowadzone jest zdalne nauczanie zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN i jego wytycznymi.

Dyrektor i nauczyciele podczas swoich zajęć planowych są dostępni dla uczniów i rodziców. Pozostają w kontakcie zdalnym. Wysyłają materiały, udzielają wyjaśnień, wskazówek, konsultacji. Wspierają uczniów i rodziców edukacyjnie i wychowawczo. Psycholog i pedagog szkolny udzielają pomocy i wsparcia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby przygotować dzieciom materiał z którym będą sobie mogły poradzić i wykorzystać metody i techniki kształcenia na odległość. W nauczaniu zdalnym uwzględniono różne potrzeby edukacyjne, w tym wynikające z różnej niepełnosprawności. Wychowawcy poinformowali rodziców o zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dokonano również doboru narzędzi z uwzględnieniem zaleceń medycznych i higieny pracy odnośnie czasu korzystania z mediów.

Przygotowano możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów poprzez dokonanie modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów edukacji.

Rozsyłane materiały obejmują wszystkie przedmioty oraz zajęcia, jak również zajęcia rewalidacyjne.

Dziękujemy naszym rodzicom za wspaniałą współpracę.

Zdjęcia

Dyrektor i kadra SOSW