http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

wykonujÄ…c obowiÄ…zek informacyjny wynikajÄ…cy z przepisów RODO publikujemy klauzulÄ™ informacyjnÄ… i chronimy posiadane przez PaÅ„stwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dotyczÄ…ca nauki zdalnej