REKRUTACJA

DO SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

(Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

 

Masz dziecko, którego rozwój nie przebiega prawidłowo?

Twoje dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego?

Szukasz dla niego szkoły?

Serdecznie zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Sokółce!

 warto wybrać naszą szkołę ponieważ zapewniamy:

– naukę w kameralnych zespołach klasowych;

– metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;

– wysoko wykwalifikowaną kadrę;

– całodobową opiekę w internacie od poniedziałku do piątku;

– dodatkowe zajęcia specjalistyczne;

– pomoc psychologiczną dla uczniów oraz ich rodziców grupy wsparcia;

– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

 

W zakładce dokumenty SOSW znajdziecie Państwo niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, które należy odesłać na adres: soswszkola@wp.pl

Wszelkie informacje związane z przyjęciem do szkoły można także uzyskać w sekretariacie ośrodka pod nr tel. 85 711 26 78.