Uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce w dniu 19.11.2012 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktyczno – wychowawczej do Sądu Rejonowego w Sokółce. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Dorota Kozaczyńska, Dorota Kozłowska, Lila Zajkowska i Katarzyna Zalewska.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Wydziału Rodzinnego i Nieletnich panem Krzysztofem Markiem Krukiem oraz sędzią Wydziału Karnego, panem Piotrem Charkiewiczem. Przedstawili oni informacje na temat zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz uświadomili młodzieży jakie skutki dla obywatela niesie łamanie praw. Wykład ten spotkał się z niezwykle dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie obejrzeli jedną z sal, w których odbywają się rozprawy sądowe oraz areszt sądowy.

Czas spędzony w sądzie okazał się bardzo pouczającą lekcją wychowawczą i utwierdził uczniów w przekonaniu, iż do sądu chcą przychodzić wyłącznie na wycieczki.