http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZespóÅ‚ Wychowawczo-Profilaktyczny przypomina

gdzie ofiary przemocy mogą szukać pomocy.

Wspierajmy się! Zwłaszcza podczas izolacji społecznej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"


https://www.soswsokolka.pl/images/93939733_658873254906192_1385909783764140032_n.png