http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_963/7_kacper_m.jpgZgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MEN z dn. 25.03.2020r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce organizuje zdalne nauczanie dla uczniów  wszystkich typów szkół: podstawowej, przysposabiającej do pracy i branżowej; zajęć rewalidacyjno- wychowawczych; przedszkola oraz WWRD. Nauczyciele i uczniowie realizują tematy wynikające z podstawy programowej zgodnie z planami wynikowymi i planami pracy, które są dostosowane do możliwości uczniów. Proces edukacyjny jest realizowany poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik kształcenia na odległość. Wychowawcy klas, wychowawcy internatu, nauczyciele przedmiotowi, a także nauczyciele specjaliści komunikują się na bieżąco z uczniami, wychowankami i ich rodzicami poprzez ustalony z rodzicem komunikator. Są to: e-mail, Messenger, strona internetowa szkoły, kontakt telefoniczny, Facebook.

Uczniom mającym problem z dostępem do Internetu materiały edukacyjne są wysyłane pocztą tradycyjną. Nasi wspaniali Rodzice współpracują, wspierają swoje dzieci w realizacji tych form kształcenia. Dowodem są informacje zwrotne od rodziców w postaci zdjęć z wykonywanych działań (pisemnych, plastycznych, manualnych, samoobsługowych, zabaw ruchowych, sprawnościowych, zabaw na świeżym powietrzu oraz wszelkich aktywności naszych uczniów). Na Facebooku SOSW udostępniane są propozycje urozmaicające i uzupełniające zdalne lekcje m. in: kulturowe wycieczki on-line, spektakle teatralne, wiele propozycji zabaw na miłe spędzanie czasu wolnego. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści są dostępni dla uczniów i rodziców wg swoich planowych zajęć. Wszyscy pozostają w kontakcie zdalnym udzielając wskazówek i konsultacji rodzicom i wychowankom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie porad i konsultacji zarówno uczniom, rodzicom jak i instytucjom pomocowym wspierającym rodzinę: kuratorzy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej w tym asystenci rodziny.

Pomimo tych niełatwych czasów nasi wychowankowie starają się działać aktywnie w tym nowym wirtualnym środowisku.

Nasi uczniowie chętnie włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji „Kartka dla Medyka”. Ciekawym doświadczeniem, pracą i zabawą był udział w wewnątrzszkolnym konkursie „Super Ogrodnik”, którego zadaniem było wyhodowanie najdłuższego szczypiorku. W obecnej sytuacji włączyliśmy się on-line w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu p.h. „Zaświeć się na niebiesko”.

Najnowszą i zarazem bardzo miłą wiadomością dla całej społeczności ośrodka, była informacja o tym, że do grona naszych uczniów dołączyła nowa dziewczynka – Marysia, która już zdalnie uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Witamy Cię Marysiu serdecznie!

Nowym doświadczeniem dla wszystkich nauczycieli była wirtualna Rada Pedagogiczna on-line przez komunikator do telekonferencji ZOOM Cloud Meeteng, którą prowadziła p. Elżbieta Szomko -dyrektor ośrodka. Zespół wychowawców internatu pod przewodnictwem p. Beaty Tur – kierownika internatu oraz zespoły zadaniowe funkcjonujące w ośrodku dodatkowo odbywały zebrania poprzez aplikację Messenger.

Dyrektor wraz z Zespołem Promocyjnym oraz nauczycielami wychowania przedszkolnego opracowali i przekazali lokalnym mediom informację dotyczącą promocji i rekrutacji do SOSW.

Poprzez dyrekcję, nauczycieli SOSW rodzice zostali zapoznani z programem pomocowym rodzicom dzieci niepełnosprawnych uruchomionym w związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce, którego nabór wniosków ogłosiło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ze środków PFRON. W uzupełnianiu wniosków rodzicom mającym problem z dostępem do internetu pomocą służą nauczyciele.

Chociaż obecna sytuacja jest dla wszystkich wymagająca i nietypowa, to z każdym dniem działamy coraz lepiej i efektywniej i wspólnie podołamy wszystkim trudnościom z tym związanym :) 

Zdjęcia

Katarzyna Dylewska, Marta Kulmaczewska