http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 26.04.2020 roku rozpoczynamy realizację kolejnej edycji

Programu Rządowego „Za Życiem”.

Z uwagi na  stan epidemii ogłoszony w kraju zajęcia stacjonarne są odwołane.

Pomoc terapeutyczna będzie kontynuowana w trybie zdalnym - terapeuci prześlą

indywidualne karty  wraz ze wskazówkami   do pracy z dziećmi oraz  udzielą  instruktażu. 

Dyrektor SOSW w Sokółce  Elżbieta Szomko