Od 26.04.2020 roku rozpoczynamy realizację kolejnej edycji

Programu Rządowego „Za Życiem”.

Z uwagi na  stan epidemii ogłoszony w kraju zajęcia stacjonarne są odwołane.

Pomoc terapeutyczna będzie kontynuowana w trybie zdalnym - terapeuci prześlą

indywidualne karty  wraz ze wskazówkami   do pracy z dziećmi oraz  udzielą  instruktażu. 

Dyrektor SOSW w Sokółce  Elżbieta Szomko