http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_79/muzeum3.jpg

24.10.2012r. wychowankowie internatu uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz spotkaniu z pracownikami Zakładu Szewskiego PIOTR POMPA NAPRAWA OBUWIA. Wizyta w miejscowym muzeum zrobiła szczególne wrażenie na nowych wychowankach, którzy mieli niepowtarzalną okazję poznać historię miasta oraz obejrzeć zgromadzone eksponaty.  Dzięki ciekawej prezentacji p. Aleksandry Pluty mogliśmy zwiedzić kilka sal muzeum, w których mieszczą się wystawy stałe i czasowe.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Sokólskiego Ośrodka Kultury za umożliwienie naszym wychowankom nieodpłatnego zwiedzania.

Kolejnym punktem programu tego dnia była wizyta w zakładzie szewskim. Związana była ona z realizacją tematyki zajęć świetlicowych dotyczących poznawania zawodów. Z tego powodu wychowankowie odwiedzili pracowników sklepów, poczty, zakładu krawieckiego oraz właśnie zakładu szewskiego. Podczas tego spotkania panowie: Piotr Pompa i Sławomir Stachurski zaskoczyli wychowanków zaaranżowaniem scenki z klientem oraz pokazem kolejnych etapów naprawy obuwia. Właściciel zakładu p. Piotr opowiedział o drodze jaką przebył, aby otworzyć własną działalność gospodarczą w bardzo młodym wieku oraz o tradycjach szewskich w jego rodzinie. Nasi podopieczni z zainteresowaniem obserwowali pracę pana Sławomira, który w naszej obecności naprawił uszkodzone obuwie. Zdjęcia

Obu Panom serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i ciekawy pokaz.

Wycieczkę zorganizowały p. Ewa Wińska i p. Beata Żółtko.