http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/wp_20200507_003_1.pngW naszej małej miejscowości jest wiele osób o wielkim sercu. Jedną z nich jest pani Ewa Dębko. Jak wiadomo, ma ona wiele pasji i talentów, o czym mieszkańcy Sokółki i okolic mogli się przekonać wielokrotnie. W czasie pandemii ujawniła nam jeszcze jedną wspaniałą cechę - dobroczynność. Poświęcając czas, wykorzystując swoje umiejętności i narzędzia, pani Ewa włączyła się w akcję szycia maseczek ochronnych. Przekazane przez nią środki bezpieczeństwa zminimalizują ryzyko zakażenia i zapewnią wzajemną ochronę uczniom i personelowi SOSW.

Gest ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ 6. maja zostało otwarte Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a bezpieczeństwo maluchów i pracowników jest naszym priorytetem.

Za piękny gest, drobny, ale wielki, dziękujemy Pani Ewo.

Społeczność SOSW