http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_966/slajd22_t2.jpgW marcu tego roku zakończyły się dwa duże projekty realizowane w bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce tj. projekt Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLWER” w Chorzowie pt.: „Niepełnosprawność to wyzwanie, rozwijam swoje możliwości i zdolności” oraz II edycja projektu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku pod nazwą „Jestem aktywny i kreatywny”. Oba projekty sfinansowane były przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do udziału w obu projektach zaprosiła nas pani Czesława Kozłowska – wieloletnia działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych i przyjaciel naszego Ośrodka.

Główne cele realizowanych projektów to przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym w wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje, przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną do korzystania z edukacji i współżycia w grupie, pomoc w stopniowym osiąganiu coraz większej samodzielności, pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwłaszcza w sferze poznawczej i osobowościowej, wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów; podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych. Realizacja założonych celów możliwa była dzięki bardzo bogatej ofercie różnorodnych zajęć z dziećmi. Wychowankowie pod okiem nauczycieli i terapeutów regularnie uczestniczyli  między innymi w zajęcia komunikacji alternatywnej, terapii ręki, zajęciach kształtujących aktywność i kreatywność, muzykoterapii, zajęciach teatralnych, NordicWalking, terapii pedagogicznej polisensorycznej, terapii Biofeedback oraz korekcji wad wymowy. Prawie 60 % wszystkich uczniów SOSW skorzystało z dodatkowych zajęć, a koszt obu projektów to ponad 200 tys. złotych. Dla dzieci były to zajęcia wyrównujące i korygujące dysharmonie rozwojowe, co ważne prowadzone indywidualnie lub w małych grupach, ale też ciekawie i pożytecznie spędzony czas wolny uczący wielu nowych form aktywności, rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć sale doposażone zostały w specjalistyczny sprzęt, oprogramowania i wiele innych pomocy zakupionych w ramach projektów, które pozostaną i będą służyły wychowankom SOSW w codziennej pracy. Serdecznie dziękujemy prezesom obu fundacji - p. Dorocie Urbanczyk, Tomaszowi Juchimowicz oraz p. Czesławie Kozłowskiej za możliwość uczestniczenia w projektach. Liczymy jednocześnie na dalszą owocną współpracę.

Zdjęcia

Dyrekcja, rodzice, wychowankowie oraz realizatorzy projektu.