http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/rose1_bloominga.gifPodziwiając postać Janusza Korczaka pragniemy
w imieniu Pani Dyrektor i Organizatorów obchodów Dnia Patrona Szkoły
życzyć wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom
i Pracownikom Szkoły, aby tak jak On czerpali ze swej trudnej pracy satysfakcję i zadowolenie, aby czuli się spełnieni, a dziecięcy uśmiech niech będzie najlepszą nagrodą.

Drodzy Uczniowie, jak mawiał nasz wieszcz: „(…) dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie." Rodzice, Opiekunowie pamiętajcie proszę: „Wychowywać – znaczy chować, chronić, ukrywać przed krzywdą i szkodą, zabezpieczyć”. Tylko wtedy będziemy mogli wszyscy powiedzieć, że dziecko jest szczęśliwe i spełnione. Taka idea przyświecała naszemu patronowi Januszowi Korczakowi.

 Dyrektor Elżbieta Szomko

Organizatorzy: Iwona Gieniusz, Agnieszka Ambrożko, Beata Mozolewska