http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/kucharze.jpg

Uwaga Uczniowie!!!!

19.05.2020r – wtorek - VII edycja Szkolnego Turnieju

Wiedzy Gastronomicznej

Uczestnicy turnieju: najstarsi uczniowie z: BSI, PdP, SPL, SPU.

Zadania:

1) Uczniowie rozwiÄ…zujÄ… 4 quizy kulinarne klikajÄ…c w linki:

  1.  https://akademiasmaku.pl/quizy/tradycyjne-polskie-potrawy,31 - tradycyjne polskie potrawy.

  2.  https://akademiasmaku.pl/quizy/quiz-co-wiesz-o-gotowaniu,19 - quiz-co wiesz o gotowaniu?

  3.  https://akademiasmaku.pl/quizy/prawda-czy-falsz,28 - prawda, czy faÅ‚sz.

  4. https://buzz.gazeta.pl/buzz/13,157208,7337,myslisz-ze-rozpoznasz-zupe-na-talerzu-przekonaj- sie.html – zupy

Zróbcie zdjÄ™cia osiÄ…gniÄ™tego wyniku z 4 quizów (wynik zostanie podany na koÅ„cu quizu). Wyniki wyÅ›lijcie na skrzynkÄ™ szkoÅ‚y soswszkola@wp.pl

2) Na podstawie filmu kulinarnego link https://www.youtube.com/watch?v=duTbMsK6RyQ 

  • uczniowie wypisujÄ… wszystkie surowce, wykorzystane podczas sporzÄ…dzenia potrawy – bigosu staropolskiego;
  • wysyÅ‚ajÄ… odpowiedź na skrzynkÄ™ szkoÅ‚y soswszkola@wp.pl

Wysyłając e-maila nie zapomnijcie podać swego imienia, klasy i typu szkoły.

3) Nad przebiegiem turnieju będzie czuwać komisja konkursowa - 2 osoby z organizatorem turnieju.

4) Na zwyciÄ™zców bÄ™dÄ… czekaÅ‚y dyplomy i nagrody - do odebrania w szkole.

5) Odpowiedzi proszÄ™ wysyÅ‚ać do 21.05.2020r – do czwartku.

 

Życzę wszystkim miłej zabawy. Powodzenia młodzi kucharze!!!

Organizator konkursu – Bożena Mróz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

gastronomicznych