http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20200527_131451_01.jpgUczniowie SOSW w SokóÅ‚ce chÄ™tnie angażujÄ… siÄ™ w różnorodnÄ… dziaÅ‚alność plastycznÄ… i aktywnie biorÄ… udziaÅ‚ w organizowanych konkursach plastycznych.

W marcu uczniowie naszego OÅ›rodka wziÄ™li udziaÅ‚ w wojewódzkim konkursie plastycznym ph. „Wiosna w lesie” organizowanym przez Dom Kultury w Bielsku Podlaskim we wspóÅ‚pracy z NadleÅ›nictwem Bielsk. Celem konkursu byÅ‚o: upowszechnianie wiedzy o ochronie Å›rodowiska, obserwacja Å›wiata roÅ›lin i zwierzÄ…t wczesnÄ… wiosnÄ… , poszukiwanie  nowych rozwiÄ…zaÅ„ plastycznych oraz ksztaÅ‚towanie wrażliwoÅ›ci i szacunku do ojczystej przyrody.

MiÅ‚o nam zakomunikować, że uczennica naszego OÅ›rodka Agnieszka U. z kl. III otrzymaÅ‚a wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej za swojÄ… wspaniaÅ‚Ä…, wiosennÄ… pracÄ™ plastycznÄ…, którÄ… wykonaÅ‚a pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej.

Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20200527_131446_01.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/img_20200527_131448_01.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/56214_1.jpg