http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.11.2012r. w Sokółce miały miejsce uroczyste obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w których wziął udział poczet sztandarowy z naszej placówki: Rafał Grynczel, Monika Kieda, Justyna Sadkowska pod opieką p. Katarzyny Dylewskiej.

Obchody rozpoczęły się mszą św. W Kościele Kolegiackim Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Następnie odbyła się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta. Tam odbył się uroczysty apel ku czci poległych, złożenie wieńców pod pomnikiem oraz przemówienie okolicznościowe.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był występ w wykonaniu powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli.