http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku z organizacją w ośrodku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu

zawodowego w okresie pandemii COVID - 19

prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa

na egzaminach na terenie Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Sokółce

PROCEDURY