http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_1723.jpgW dniach 6.05-18.05.2020r. w 100 rocznicÄ™ urodzin ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym zostaÅ‚ ogÅ‚oszony konkurs wiedzy o naszym  Papieżu. Zadaniem uczniów byÅ‚o wyszukanie w zasobach Internetu odpowiedzi na zadane pytania zwiÄ…zane z życiem i dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… papieża i wysÅ‚anie na emaila organizatorów. UdziaÅ‚ w konkursie wzięło czworo uczniów, którzy prawidÅ‚owo odpowiedzieli na pytania. ZostaÅ‚a również nagrodzona praca plastyczna, którÄ… wykonaÅ‚ Krystian. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci pÅ‚yt CD z ulubionymi piosenkami ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II.

Beata Å»óÅ‚tko

https://www.soswsokolka.pl/images/img_1967.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/img_1882.jpg