https://www.soswsokolka.pl/images/ksizki2a.jpgW II półroczu roku szkolnego 2019/2020 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. Udział w niej brali najmłodsi wychowankowie internatu oraz starsze dzieci, które włączyły się do czytania młodszym kolegom. W czasie jej trwania, od lutego do marca odbyło się 20 spotkań a następnie do czerwca kontynuowana była w formie zdalnej. Opiekunowie akcji w jej ramach proponowali wychowankom podczas pobytu w domu samodzielne lub wspólnie z rodzeństwem i rodzicami czytanie  książek oraz wykorzystanie proponowanych audioboków. Tematyka „Czytania na dobranoc” przewijała się również w treściach zdalnych zajęć świetlicowych.

Akcja pomagała w wyrabianiu nawyku czytania książek, a więc rozwijała zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków. Wspólne czytanie było nie tylko okazją do ciekawego spędzenia wolnego czasu ale też okazją do dobrej zabawy.

Beata Boguszewska

https://www.soswsokolka.pl/images/ksizki.jpg