http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że w związku z pandemią Covid - 19 

uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020

z wychowawcami w klasach.

 W tym roku nie będzie spotkania ogólnego na placu szkoły. Bardzo prosimy, aby w tym dniu zachowywać odpowiedni dystans od siebie, nie tłoczyć się pod szkołą, sprawnie przejść do klasy z wychowawcą. Rodzice i opiekunowie proszeni są o przybycie w maseczkach oraz zabranie dzieciom wody, jesli jest taka potrzeba.

Klasy mają wyznaczony harmonogram godzinowy, którego prosimy przestrzegać. 

https://www.soswsokolka.pl/images/zakoczenie-roku-szkolnego-2019_1.jpg