http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że w zwiÄ…zku z pandemiÄ… Covid - 19 

uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego odbÄ™dzie siÄ™ 26.06.2020

z wychowawcami w klasach.

 W tym roku nie bÄ™dzie spotkania ogólnego na placu szkoÅ‚y. Bardzo prosimy, aby w tym dniu zachowywać odpowiedni dystans od siebie, nie tÅ‚oczyć siÄ™ pod szkoÅ‚Ä…, sprawnie przejść do klasy z wychowawcÄ…. Rodzice i opiekunowie proszeni sÄ… o przybycie w maseczkach oraz zabranie dzieciom wody, jesli jest taka potrzeba.

Klasy majÄ… wyznaczony harmonogram godzinowy, którego prosimy przestrzegać. 

https://www.soswsokolka.pl/images/zakoczenie-roku-szkolnego-2019_1.jpg