http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 12.05.2020 roku w zostaÅ‚ rozstrzygniÄ™ty Szkolny Konkurs Plastyczny ph.: „ Moja Pani Bibliotekarka” ogÅ‚oszony w ramach Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek 2020 r. Celem konkursu byÅ‚o: rozwijanie wyobraźni i pomysÅ‚owoÅ›ci dzieci; inspirowanie do aktywnoÅ›ci twórczej oraz utrwalenie wizerunku biblioteki szkolnej, jako miejsca przyjaznego dzieciom. Na konkurs do organizatorów pani Agnieszki Ambrożko i pani Katarzyny Zalewskiej wpÅ‚ynęło 14 prac plastycznych.

             Komisja konkursowa w skÅ‚adzie: pani Beata Mozolewska, pani Dorota KozaczyÅ„ska i pani Julita Nelke oceniÅ‚y prace w dwóch kategoriach: kl. IV - VIII SPU i I - III PDP. Przy wyborze prac liczyÅ‚a siÄ™ pomysÅ‚owość, estetyka wykonania pracy oraz podobieÅ„stwo do pani Agnieszki ;). Po naradzie jury wybraÅ‚o 6 najciekawszych prac.

 

Kategoria IV - VIII SPU:

I miejsce – Kamila S. (praca wykonana pod kierunkiem pani E. WiÅ„skiej)

II miejsce – Katarzyna A. (praca wykonana pod kierunkiem pani E. WiÅ„skiej)

III miejsce – PaweÅ‚ Z. (praca wykonana pod kierunkiem pani E. WiÅ„skiej)

 

Kategoria I - III PDP:

I miejsce – Joanna K. (praca wykonana pod kierunkiem pani I. Gieniusz)

II miejsce -Ewa M. (praca wykonana pod kierunkiem pani I. Gieniusz)

III miejsce – MichaÅ‚ S. (praca wykonana pod kierunkiem pani I. Gieniusz)

 

Laureaci konkursu otrzymajÄ… od organizatorów dyplomy oraz nagrody książkowe po powrocie do szkoÅ‚y. ZwyciÄ™zcom gratulujemy i zachÄ™camy do brania udziaÅ‚u w kolejnych konkursach plastycznych.

Organizatorzy, Komisja konkursowa, Dyrektor

SokóÅ‚ka, dn.12.05.2020 r.