http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 12.05.2020 roku w został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny ph.: „ Moja Pani Bibliotekarka” ogłoszony w ramach Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek 2020 r. Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci; inspirowanie do aktywności twórczej oraz utrwalenie wizerunku biblioteki szkolnej, jako miejsca przyjaznego dzieciom. Na konkurs do organizatorów pani Agnieszki Ambrożko i pani Katarzyny Zalewskiej wpłynęło 14 prac plastycznych.

             Komisja konkursowa w składzie: pani Beata Mozolewska, pani Dorota Kozaczyńska i pani Julita Nelke oceniły prace w dwóch kategoriach: kl. IV - VIII SPU i I - III PDP. Przy wyborze prac liczyła się pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz podobieństwo do pani Agnieszki ;). Po naradzie jury wybrało 6 najciekawszych prac.

 

Kategoria IV - VIII SPU:

I miejsce – Kamila S. (praca wykonana pod kierunkiem pani E. Wińskiej)

II miejsce – Katarzyna A. (praca wykonana pod kierunkiem pani E. Wińskiej)

III miejsce – Paweł Z. (praca wykonana pod kierunkiem pani E. Wińskiej)

 

Kategoria I - III PDP:

I miejsce – Joanna K. (praca wykonana pod kierunkiem pani I. Gieniusz)

II miejsce -Ewa M. (praca wykonana pod kierunkiem pani I. Gieniusz)

III miejsce – Michał S. (praca wykonana pod kierunkiem pani I. Gieniusz)

 

Laureaci konkursu otrzymają od organizatorów dyplomy oraz nagrody książkowe po powrocie do szkoły. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach plastycznych.

Organizatorzy, Komisja konkursowa, Dyrektor

Sokółka, dn.12.05.2020 r.