http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/received_284281402722441.jpegW kwietniu 2020 r uczniowie naszego Ośrodka podjęli wyzwanie i aktywnie uczestniczyli w zdalnym wojewódzkim konkursie fotograficznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ph. „Zostań w domu bądź kreatywny”.

Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego w domu. Zadanie konkursowe polegało na tym aby w formie zdjęcia lub zestawu zdjęć pokazać swój własny, kreatywny sposób na spędzanie czasu w domu podczas trwania epidemii.

Najbardziej kreatywny i twórczy w pomysłach na spędzanie wolnego czasu w domu, okazał się uczeń naszej placówki - Paweł Z. z kl. VIII spu, który za swój zestaw zdjęć otrzymał wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

W imieniu Pawła serdecznie dziękujemy wszystkim którzy głosowali i polubili jego zdjęcia, co przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy kreatywnych pomysłów oraz dalszych sukcesów!!!

Beata Boguszewska

https://www.soswsokolka.pl/images/received_565298097679239.jpeg