http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/received_284281402722441.jpegW kwietniu 2020 r uczniowie naszego OÅ›rodka podjÄ™li wyzwanie i aktywnie uczestniczyli w zdalnym wojewódzkim konkursie fotograficznym organizowanym przez MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku ph. „ZostaÅ„ w domu bÄ…dź kreatywny”.

Celem konkursu byÅ‚o: rozwijanie wyobraźni i kreatywnoÅ›ci oraz popularyzacja ciekawych form spÄ™dzania czasu wolnego w domu. Zadanie konkursowe polegaÅ‚o na tym aby w formie zdjÄ™cia lub zestawu zdjęć pokazać swój wÅ‚asny, kreatywny sposób na spÄ™dzanie czasu w domu podczas trwania epidemii.

Najbardziej kreatywny i twórczy w pomysÅ‚ach na spÄ™dzanie wolnego czasu w domu, okazaÅ‚ siÄ™ uczeÅ„ naszej placówki - PaweÅ‚ Z. z kl. VIII spu, który za swój zestaw zdjęć otrzymaÅ‚ wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

W imieniu PawÅ‚a serdecznie dziÄ™kujemy wszystkim którzy gÅ‚osowali i polubili jego zdjÄ™cia, co przyczyniÅ‚o siÄ™ do osiÄ…gniÄ™cia sukcesu.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy kreatywnych pomysÅ‚ów oraz dalszych sukcesów!!!

Beata Boguszewska

https://www.soswsokolka.pl/images/received_565298097679239.jpeg