http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_dyplom_piosenka_zolnierska.jpg

13.11.2012r. w Zespole SzkóÅ‚ Integracyjnych SokóÅ‚ce odbyÅ‚ siÄ™ II MiÄ™dzyszkolny Festiwal Piosenki Å»oÅ‚nierskiej i Patriotycznej, na którym naszÄ… placówkÄ™ reprezentowali uzdolnieni muzycznie wychowankowie: Krzysztof  Możejko i MichaÅ‚ Gonczaruk. Wykonali oni solo oraz w duecie popularne utwory patriotyczne pt, „Mury”, „Tu wszÄ™dzie jest moja Ojczyzna”, „DziÅ› do Ciebie przyjść nie mogÄ™”, zdobywajÄ…c duże brawa publicznoÅ›ci. Na instrumentach do wykonywanych utworów akompaniowaÅ‚y p. Katarzyna Dylewska i Zyta Biernacka, które również przygotowaÅ‚y wychowanków do udziaÅ‚u w festiwalu.

Podczas imprezy zaprezentowaÅ‚o siÄ™ 9 zespoÅ‚ów z różnych szkóÅ‚, wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki za udziaÅ‚ a ich opiekunowie indywidualne podziÄ™kowania za przygotowanie.