http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/853b5c43-8e2f-e7c8-0a3f-4156b4e83fe0.jpgPodsumowanie wyników wewnątrzszkolnego etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego ph. „Wiosna w lesie”, którego organizatorami byli: Dom Kultury w Bielsku Podlaskim oraz Nadleśnictwo Bielsk.

Na konkurs wpłynęło 11 prac wykonanych różnymi technikami. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę inwencję, estetykę twórczą , różnorodność techniczną oraz samodzielność wykonania. Miło nam zakomunikować iż komisja konkursowa wyłoniła następujące miejsca i przyznała nagrody:

I miejsce - Miłosz U., SPL, praca pod kier. p. B. Boguszewskiej

II miejsce - Natalia K., SPL, praca pod kier. K. Bubieniec

III miejsce - Agnieszka U., SPL, praca pod kier. B. Mozolewskiej

Wyróżnienie:

Tomasz S., SPL, praca pod kier. B. Mozolewskiej

Na zwycięzców czekają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego tworzenia!

Organizatorzy wewnątrzszkolnego etapu konkursu:

Beata Boguszewska

Beata Mozolewska

https://www.soswsokolka.pl/images/part000001_1.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/part000001.jpg