http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_972/zajcia_integracji_sensorycznej_3_t2.jpgOd 18 maja 2020r. wraz z uruchamianiem kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych oraz bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie ruszyły w ośrodku zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z przedszkola specjalnego, których rodzice wyrazili zgodę na udział swoich pociech w tej formie pomocy. Przedszkolaki korzystają z zajęć rewalidacyjnych – zajęć korekcji wad wymowy oraz zajęć rewalidacyjnych – zajęć integracji sensorycznej, a dodatkowo również z opieki psychologa. Te dzieci, które w czasie pandemii nadal pozostają w domu mają zapewnioną zdalną edukację.

Od 25 maja 2020r. wraz z uruchomieniem w szkołach zajęć rewalidacyjnych dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce wystąpił z bogatą ofertą tego typu zajęć. Są to:

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia korekcji wad wymowy,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia usprawniające techniki szkolne,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia usprawniające manualnie,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia usprawniające manualnie z elementami Biofeedback,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia usprawniające społecznie,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia alternatywnych sposobów komunikacji,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia rehabilitacji ruchowej,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia integracji sensorycznej,

- zajęcia rewalidacyjne – zajęcia z surdopedagogiem.

Cieszą się one dużym zainteresowaniem naszych uczniów, zarówno tych ze szkoły podstawowej, szkoły branżowej oraz uczniów ze szkoły przysposabiającej do pracy. Prowadzą je wykwalifikowani specjaliści, a ośrodek dysponuje doskonale wyposażonymi w pomoce, sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny gabinetami i salami do ćwiczeń.

Podpisane zgody rodziców są warunkiem na udział dzieci w tego typu zajęciach prowadzonych podczas obluzowywania obostrzeń trwającej pandemii koronawirusa. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych. A nowy plan lekcji umożliwia wychowankom przebywanie przez jeden lub dwa dni w ośrodku, w zależności od klasy i szkoły. Pozostali uczniowie przebywający w domu korzystają z przesyłanych im materiałów w formie zdalnego nauczania. 

E.Januszko-Szymaniuk

Zdjęcia