http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_973/20191212_1011481_t2.jpgWoda ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szczególnie u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW w Sokółce – klasa I SPU oraz przedszkolaki z grupy Jagódki w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli w zajęciach Hydroterapii z wykorzystaniem Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę pod kierunkiem i opieką Instruktora nauki pływania kształtowały prawidłową postawę ciała, uczyły się radzenia z emocjami oraz możliwościami ich rozładowywania. Dzięki obcowaniu z wodą nasi uczniowie przezwyciężyli strach z nią związany, bezpiecznie poruszali się w brodziku, z przyborami pływali w dużym basenie. Wykorzystanie jakuzzi podczas zajęć umożliwiło doświadczenie  masażu wodnego - tak ważnego w rehabilitacji. Ale nie tylko na basenie mogliśmy obcować z wodą. W naszej szkole  również odbywały się zajęcia z hydroterapii. SOSW posiada salę wodną z dużą wanną z hydromasażem, w której mogliśmy oswajać się wodą, utrwalać zasady higieny oraz integrować się w grupie poprzez wspólne zabawy.

Zajęcia te spełniły oczekiwania zarówno dzieci jak i rodziców. Rodzice bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć, zmotywowało to ich do kontynuowania praktyk w basenie osobiście. Jest to dla nas bardzo pozytywne doświadczenie. W przyszłym roku szkolnym na pewno zapewnimy naszym uczniom możliwość korzystania z basenu oraz Sali wodnej.

Julita Nelke, Beata Majer

Zdjęcia