http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_977/img_20200629_124734_resized_20200629_061435695_t2.jpgPółkolonie pn, „Wakacje z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

W dniu 29.06.2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce grupa 23 podopiecznych Stowarzyszenia Na  Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  „ Pod Skrzydłami” rozpoczęła półkolonie warsztatami i zajęciami specjalistycznymi  takimi jak: zajęcia z zakresu SI, zajęcia ceramiczne, rekreacyjno-sportowe, zajęcia z zakresu Sensoplastyki, warsztaty kulinarne oraz zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata. Zajęcia / warsztaty grupowe oraz indywidualne prowadziła wykwalifikowana kadra. Tematyka była różnorodna oraz dostosowana do potrzeb podopiecznych i warunków epidemicznych z powodu koronowirusa.

Indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej pod kierunkiem pani Elżbiety Januszko – Szymaniuk, służyły rozwojowi bogatych doznań podopiecznych płynących z otoczenia i poprawie ich odczuwania. W zależności od sposobu odbierania bodźców przez dziecko, ćwiczenia były dobierane w taki sposób, aby stymulowały bazowe systemy sensoryczne, sprzyjały ich integracji i wpływały na pracę innych zmysłów – słuchu, wzroku, smaku, węchu. W efekcie zajęć dzieci powinny poprawić równowagę, usprawnić koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, w tym samym zwiększyć sprawność i wydolność fizyczną oraz poprawić koncentrację uwagi.

Na warsztatach ceramicznych uczestnicy modelowali z gliny, formowali dzieła według własnych pomysłów oraz wykrawali ozdoby za pomocą foremek. Kontakt z gliną przyniósł doskonały efekt terapeutyczny: relaksował, uspokajał, wyciszał oraz pozwalał na rozładowanie negatywnych emocji. Dodatkowo poprzez pracę z gliną dzieci i młodzież uczyły się koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, planowania oraz współpracy. Zajęcia prowadziła pani Bożena Rećko.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe miały na celu zaspokojenie naturalnej, biologicznej potrzeby aktywności ruchowej. Umożliwiały one wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego podopiecznych, a także rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Główną formą aktywności ruchowej były gry oraz zabawy ruchowe z elementami gier zespołowych, np. mini koszykówki dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży. Wszyscy podopieczni, pod czujnym okiem pani Iwona Gieniusz dbali o bezpieczeństwo swoje i współtowarzyszy. Mieli możliwość utrwalenia podstawowych zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów, a także udoskonalić sposoby udzielanie pierwszej pomocy w razie stłuczenia lub skręcenia kończyny dolnej lub górnej.

Zajęcia z zakresu Sensoplastyki®  były poszukiwaniem porozumienia z dzieckiem poprzez wszystkie zmysły, rozwój ich osobowości, usprawnianie ruchowe i manualne, rozwijanie świadomości własnego ciała. Podopieczni w działaniach warsztatowych mogli obserwować, ugniatać, lepić, tworzyć dowolne kształty, a przy tym wszystkim fantastycznie się bawić. Masy były wyjątkowe. Było twórczo, kolorowo, pachnąco, kreatywnie i …. „brudno” . Zabawa w atmosferze życzliwości, swobodzie działania, braku przymusu dostarczyła wszystkim uczestnikom dużo emocji, radości i uśmiechu. Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanego Trenera 1 stopnia Sensoplastyki, panią Katarzynę Dylewską.

Na warsztatach kulinarnych podopieczni  skoncentrowali się na warzywach, owocach - oraz jogurtach, określając ich rolę w żywieniu człowieka i praktyczne zastosowanie. W efekcie swojej pracy sporządzili z nich zdrowe potrawy i napoje, zwracając uwagę na zachowanie zasad bhp, porządek na stanowisku pracy i higienę w okresie pandemii koronowirusa. Wrażenia wzrokowe, smakowe i zapachowe były najlepszą nagrodą za pracę podopiecznych pod okiem pani Bożeny Mróz.

Grupowe zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata były doświadczaniem doznań zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz doświadczanie odprężenia, relaksu i wyciszenia. Kontakt z różnymi materiałami i przedmiotami za pomocą: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, dal możliwość lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu. Zajęcia odbywały się w Sali Doświadczania Świata z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu: kolumny bulgoczącej, kolumny z piórkami, kurtyny światłowodów, łóżka wodnego, emitera zapachów i wielu innych. Wiele doznań zmysłowych podopieczni przeżyli podczas zabawy ze światłem ultrafioletowym, Zajęcia przeprowadziła pani Marta Kulmaczewka.

Kolejne dni przyniosą nowe doświadczenia, które zdobywane będą w nowych miejscach. Relacja z tych działań już wkrótce.

Beata Żółtko

Zdjęcia