http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://soswsokolka.pl/images/fo_post_fb_431.pngUdało się! Będziemy #SuperKoderami. Od września ruszamy z zajęciami, @Fundacja Orange pomoże nam uczyć programowania. Nie możemy się doczekać!;)  

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu. Dołączamy jako jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fundacji Orange. Dotychczas z programu skorzystało już 490 szkół w całej Polsce. 

#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów. SuperKoderzy z SOSW w Sokółce będę poznawać  Polskę poprzez programowanie z Ozobotami. O tym, jak radzą sobie będziemy informować w nowym roku szkolnym!

Dziękujemy Fundacji Orange za docenienie naszego zaangażowania i za dotację na zakup Ozobotów, Panu Staroście Piotrowi Rećko  i Zarządowi Powiatu Sokólskiego za pełnomocnictwo i wsparcie. 

Koordynatorzy wraz z drużyną #SuperKoderów p. Marta Januszkiewicz i p. Zuzanna Szarkowska–Czeczko.