http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/etwining.jpg„Bo warto mieć marzenia,

doczekać ich spełnienia”

De su

„Spełnienia marzeń!”- takie życzenia słyszymy często z różnych okazji.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas V-VI SPU, III GU, VIII SPL, III Gl oraz II B1 i III ZSZ przyczynili się do spełnienia marzeń pięciorga młodych ludzi z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Włączenie się w to niecodzienne działanie było możliwe dzięki projektowi eTwinning "Hall of fame- we just need an inspiration", którego założycielem była pani Anna Kaim- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Podlesiu, a koordynatorami w naszej placówce były panie Urszula Drewniak, Katarzyna Zalewska oraz Zuzanna Szarkowska-Czeczko. Szkołami partnerskimi były: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi oraz Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące.

            Plan działań obejmował znalezienie środków finansowych na organizację profesjonalnej sesji zdjęciowej dla Natalii, udziału w rajdzie samochodowym dla Krzysztofa oraz zakupienie smartfonów dla Bartka i Karola a także tabletu dla Julki jak również okazanie wsparcia tym młodym ludziom. Nasi uczniowie z przyjemnością opowiadali o swoich marzeniach a później z zaangażowaniem podjęli się przygotowania pocztówek z pozdrowieniami, napisania listów do nastolatków z Góry Włodowskiej oraz zakupienia drobnych upominków – pamiątek z naszego regionu. Sprawozdanie przesłane przez p. Annę Kaim oraz relacja na FB projektu potwierdzają, że udało się zrealizować wszystkie założenia przedsięwzięcia. Beneficjenci projektu otrzymali upragnione sprzęty oraz przeżyli niesamowite przygody. Niespodzianki przygotowane przez naszych uczniów sprawiły im wielką radość, dały ogromne wsparcie oraz podniosły ich wiarę w siebie. Poprzez udział w projekcie "Hall of fame- we just need an inspiration" nasi uczniowie otworzyli się na drugiego człowieka, nauczyli się pomagać bezinteresownie oraz dając coś– również wiele sami otrzymali.

Urszula drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Zdjęcia