http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_985/20190204_141732_t2.jpgJuż od września zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce na hipoterapię. Intensywnie zaczynamy nad tym pracować trenując konie oraz przygotowując instruktorów – terapeutów.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zakupił dwa piękne konie: Goliata i Torina, dzięki którym rozpoczniemy prowadzenie zajęć hipoterapii.

Nową formę rehabilitacji zawdzięczamy Panu Staroście Piotrowi Rećko, który jest inicjatorem tego pomysłu. Pan Starosta chętnie popiera i wspiera nowoczesne, skuteczne metody terapii i rehabilitacji naszych podopiecznych.

Nasze konie korzystają z gościnności Salezjańskiego Ośrodka w Różanymstoku, z którym współpracujemy. Dziękujemy za życzliwość i opiekę nad końmi.

Hipoterapia uatrakcyjni ofertę rehabilitacji Ośrodka. Zajęcia takie dają szerokie spektrum działania, stosowane zarówno wobec dzieci jak i dorosłych. Ta forma pracy wykorzystuje kontakt z koniem, terapie ruchem konia oraz ćwiczenia fizjoterapeutyczne na koniu. To nieoceniona rehabilitacja poprzez jazdę konną jak i terapia poprzez sam kontakt z koniem - współterapeutą, kiedy najważniejszy jest kontakt emocjonalny z tym wspaniałym zwierzęciem i związana z obecnością konia sytuacja terapeutyczna.

Poprzez oddziaływanie hipoterapeutyczne następuje: zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych, zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą, stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz  rozeznania w schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności, zwiększenie poczucia własnej wartości, relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

Dzięki hipoterapii już od nowego roku szkolnego uczniowie naszego Ośrodka będą mogli rozwijać w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej oraz społecznej.

Zdjęcia