http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbedzie się 1września o godz. 9.00

na placu szkolnym.

Rodzice/opiekunowie uczniów proszeni są o założenie maseczek.

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczenstywa COVCID -19 obowiązującymi

w ośrodku od 1 wrzesnia 2020

PROCEDURY