http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" informujemy, iż z dniem 7 września br. rusza II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach ww. projektu.
Termin naboru wniosków upływa 15.09.2020 r. Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Należy pamiętać o pieczątce szkoły i wpisaniu daty wpływu na wniosku oraz ostemplowanie i podpisanie wszystkich dokumentów przez wskazane w Regulaminie osoby. Do dnia 18 września 2020 r. dokumenty rekrutacyjne powinny trafić do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro) - termin nieprzekraczalny.
Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną.