http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_992/received_604437557099020_kopiowanie.jpegKolejna grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce wyjechała na pobyt rehabilitacyjny do Ośrodka Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego „Leśny Zakątek” w Zaździerzu. Wyjazd możliwy był dzięki dotacji z Fundacji PZU na realizację projektu „Kompleksowa rehabilitacja na dwutygodniowym turnusie”. Projekt dotyczył wyjazdu 15-osobowej grupy podopiecznych stowarzyszenia na 14. dniowy turnus rehabilitacyjno – rekreacyjny w Zaździerzu w Ośrodku „Leśny Zakątek”.

Z powodu pandemii koronowirusa Covid-19 podopiecznych wyjeżdżających na rehabilitację podzielono na dwie grupy. W czerwcu wyjechała 8-osobowa grupa podopiecznych pod opieką rodziców. Od 23 sierpnia na turnusie rehabilitacyjnym przebywa kolejna grupa.

Projekt będzie sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz przekazanej wygranej z wydania specjalnego programu rozrywkowego „Jaka to melodia?” TVP 1 i pozyskanych środków na Karnawałowym Balu Charytatywnym w 2019r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom i darczyńcom, którzy pomogli stowarzyszeniu w realizacji zadania: Fundacji PZU, Telewizji Polskiej S. A., Panu Piotrowi Rećko – Staroście Sokólskiemu, Michałowi Matyskielowi – Burmistrzowi Suchowoli, uczestnikom i organizatorom balu charytatywnego.

Zdjęcia

Beata Tur
Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” w Sokółce