http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_996/p9070017_kopiowanie_t2.jpgWzorem lat ubiegÅ‚ych również i w tym rok szkolnym kontynuujemy w internacie SOSW akcjÄ™ ph. „Czytanie na dobranoc”. Ze wzglÄ™du na przestrzeganie obowiÄ…zujÄ…cych zasad bezpieczeÅ„stwa podczas pandemii, w tym roku bÄ™dzie miaÅ‚a ona nieco inny charakter.

Wieczorne czytanie książek będzie odbywało się w mniejszych grupach. Tradycyjnie starsi wychowankowie oraz wychowawcy będą czytać młodszym i zachęcać ich do samodzielnego podejmowania aktywności czytelniczej.

Czytanie na dobranoc bÄ™dzie nie tylko sposobem spÄ™dzania wolnego czasu przez wychowanków ale mamy nadziejÄ™, że przyczyni siÄ™ również do rozwijania zainteresowania literaturÄ….

Zdjęcia