http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_996/p9070017_kopiowanie_t2.jpgWzorem lat ubiegłych również i w tym rok szkolnym kontynuujemy w internacie SOSW akcję ph. „Czytanie na dobranoc”. Ze względu na przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa podczas pandemii, w tym roku będzie miała ona nieco inny charakter.

Wieczorne czytanie książek będzie odbywało się w mniejszych grupach. Tradycyjnie starsi wychowankowie oraz wychowawcy będą czytać młodszym i zachęcać ich do samodzielnego podejmowania aktywności czytelniczej.

Czytanie na dobranoc będzie nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu przez wychowanków ale mamy nadzieję, że przyczyni się również do rozwijania zainteresowania literaturą.

Zdjęcia