http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_1000/119973317_641327149854335_2039053517732536250_n_copy.jpgOd początku września bieżącego roku edukacja wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ponownie została wzbogacona poprzez realizację projektów. Dzięki Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku ponownie realizujemy projekt „Jestem aktywny i kreatywny” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. III edycja projektu obejmuje ponad 1000 dodatkowych godzin zajęć rewalidacyjnych wspomagających rozwój naszych wychowanków, którzy mają możliwość nieodpłatnie korzystać z różnorodnych form zajęć wspomagających ofertę edukacyjną Ośrodka.

Grupa 28 wychowanków pod okiem nauczycieli i terapeutów regularnie uczestniczy między innymi w zajęcia komunikacji alternatywnej, terapii ręki, zajęciach kształtujących aktywność i kreatywność, muzykoterapii, zajęciach teatralnych i NordicWalking.

Dla dzieci są to zajęcia wyrównujące i korygujące dysharmonie rozwojowe, prowadzone indywidualnie lub w małych grupach oraz ciekawie i pożytecznie spędzony czas wolny uczący wielu nowych form aktywności, rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Fundacji – Tomaszowi Juchimowicz oraz p. Czesławie Kozłowskiej za zaproszenie nas po raz kolejny do współpracy.

Galeria 

Lila Zajkowska