http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_1006/img_20200909_100124_copy.jpgBranżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła kształci w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz. Uczniowie w szkole pobierają naukę teoretyczną i praktyczną. W pracowni gastronomicznej, w kuchni i stołówce naszego Ośrodka odbywają kształcenie praktyczne. Uczniowie uczą się zawodu i przygotowują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 Jak co roku, od wielu już lat uczniowie kończący naszą szkołę uzyskują znakomite wyniki na egzaminie zewnętrznym, zarówno z części pisemnej, jak i praktycznej. Tak było i w tym roku. Dwoje uczniów kończyło szkołę. Średnia uczniów uzyskana z części pisemnej egzaminu wyniosła 86,5% i z części praktycznej egzaminu 90,5%, otrzymując upragnione świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie kucharz w zakresie kwalifikacji „Sporządzanie potraw i napojów”, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Europass w języku polskim i angielskim, w których w sposób jasny i czytelny opisany jest profil umiejętności i kompetencji posiadacza dyplomu.

Suplement Europass do świadectwa, dyplomów, to dokument zawierający informacje, które ułatwiają pracodawcom i instytucjom edukacyjnym zrozumienie kwalifikacji zawodowych kandydatów. Osobom, które składają podanie o pracę za granicą lub wysyłają zgłoszenie do udziału w kursie organizowanym za granicą, może być ciężko wyjaśnić, czego nauczyły się podczas kształcenia zawodowego. To dlatego stworzono suplement Europass. 

Gratulacje młodym kucharzom za uzyskanie wspaniałych wyników na egzaminie zewnętrznym składają: nasz organ prowadzący w osobie Pana Starosty Piotra Rećko, Dyrektor SOSW w Sokółce Pani Elżbieta Szomko wraz z Radą Pedagogiczną, a szczególnie wychowawca klasy – nauczyciel przedmiotów zawodowych – p. Bożena Mróz.Wszyscy życzymy Wam - kucharzom na szóstkę powodzenia w dorosłym życiu i oczywiście pracy w zawodzie!!!
Galeria

 nauczyciel przedmiotów zawodowych-Bożena Mróz